Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Maciej Siedlecki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

maciej.siedlecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 43

ResearcherID

Y-3922-2019

ORCID

0000-0001-9108-2491

Google Scholar

7OnSV9kAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (53)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa doktorska