Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Measurement of Retina Vessels by Segmentation of Images Reconstructed From Optical Coherence Tomography Data

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Metrology and Measurement Systems

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 26 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • optical coherence tomography
  • image processing
  • mathematical morphology
  • vessel segmentation
Data udostępnienia online

23.09.2019

Strony (od-do)

449 - 461

DOI

10.24425/mms.2019.129581

URL

http://journals.pan.pl/mms/128344

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,096 [Lista 2018]