Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Water contamination with parasitic protozoa of the genus Giardia sp.

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2019 | Numer: nr 4 (66)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

44 - 46

Punktacja MNiSW / czasopismo

5