Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

n-Hexane injection into high-temperature and high-pressure environments

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Visualization

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 22 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • injection
  • rapid compression machine
  • RCM
  • spray
  • supercritical mixing
  • mie scattering
Data udostępnienia online

24.08.2019

Strony (od-do)

1071 - 1080

DOI

10.1007/s12650-019-00596-z

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s12650-019-00596-z

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

0,926