Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 116

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

24.09.2019

Strony (od-do)

00099-1 - 00099-6

DOI

10.1051/e3sconf/201911600099

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/42/e3sconf_asee18_00099.pdf

Uwagi

Article Number: 0099

Zaprezentowany na

International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering ASEE 2019, 9-12.06.2019, Wrocław, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5