Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Identyfikacja charakterystycznych parametrów sygnału drgań podczas transportu owoców i warzyw

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • transport owoców i warzyw
  • drgania
Pages (from - to)

26 - 26

Book

Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska

Presented on

Konferencja Naukowa VibDiag, 17.10.2019, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.