Processing may take a few seconds...

Book


Title

Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska

Editors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Title variant

EN Conference VibDiag, 17 October 2019, Poznań, Poland

Year of publication

2019

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Date of publication

2019

Number of pages

79

Chapters
Zastosowanie krótkoczasowej parametryzacji drgań do oceny wibroaktywności maszyn i ich podzespołów (p. 11)
Wpływ obciążenia wzdłużnego na drgania łożysk stożkowych podczas ich testowania poprodukcyjnego (p. 12)
Poziom mocy akustycznej dużych maszyn i urządzeń - studium przypadku (p. 13)
Identyfikacja charakterystycznych parametrów sygnału drgań podczas transportu owoców i warzyw (p. 26)
Lokalizacja źródeł hałasu w kuchenkach elektrycznych na podstawie pomiarów w bliskim polu akustycznym i metody natężeniowej (p. 31)
Badania wpływu drgań od wbijania pali prefabrykowanych na nawierzchnię i nasyp drogowy (p. 33)
Specyfika oddziaływań wibracyjnych wybranych zmechanizowanych narzędzi ręcznych na ich operatorów (p. 56)
Porównanie hałasu emitowanego przez wybrane ręczne narzędzia zmechanizowane o niestacjonarnym trybie pracy (p. 57)
Identyfikacja stanu technicznego kompensatorów luzu zaworowego z użyciem pomiaru drgań i algorytmów uczenia maszynowego (p. 64)
Identyfikacja stanu łożysk tocznych w oparciu o symptomy wibroakustyczne i drzewo klasyfikacyjne (p. 66)
Ryzyko powstania zespołu cieśni nadgarstka użytkowników maszynek do strzyżenia włosów (p. 73)
Wpływ zjawisk mechanicznych i elektromagnetycznych na drgania silnika elektrycznego w różnych opcjach zasilania (p. 74)
Conference

Konferencja Naukowa VibDiag, 17.10.2019, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.