Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Conference VibDiag, 17 October 2019, Poznań, Poland

Rok publikacji

2019

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

79

Rozdziały
Zastosowanie krótkoczasowej parametryzacji drgań do oceny wibroaktywności maszyn i ich podzespołów (s. 11)
Wpływ obciążenia wzdłużnego na drgania łożysk stożkowych podczas ich testowania poprodukcyjnego (s. 12)
Poziom mocy akustycznej dużych maszyn i urządzeń - studium przypadku (s. 13)
Identyfikacja charakterystycznych parametrów sygnału drgań podczas transportu owoców i warzyw (s. 26)
Lokalizacja źródeł hałasu w kuchenkach elektrycznych na podstawie pomiarów w bliskim polu akustycznym i metody natężeniowej (s. 31)
Badania wpływu drgań od wbijania pali prefabrykowanych na nawierzchnię i nasyp drogowy (s. 33)
Specyfika oddziaływań wibracyjnych wybranych zmechanizowanych narzędzi ręcznych na ich operatorów (s. 56)
Porównanie hałasu emitowanego przez wybrane ręczne narzędzia zmechanizowane o niestacjonarnym trybie pracy (s. 57)
Identyfikacja stanu technicznego kompensatorów luzu zaworowego z użyciem pomiaru drgań i algorytmów uczenia maszynowego (s. 64)
Identyfikacja stanu łożysk tocznych w oparciu o symptomy wibroakustyczne i drzewo klasyfikacyjne (s. 66)
Ryzyko powstania zespołu cieśni nadgarstka użytkowników maszynek do strzyżenia włosów (s. 73)
Wpływ zjawisk mechanicznych i elektromagnetycznych na drgania silnika elektrycznego w różnych opcjach zasilania (s. 74)
Konferencja

Konferencja Naukowa VibDiag, 17.10.2019, Poznań, Polska