Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Sustainable maintenance assessment model of enterprise technical infrastructure

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

193

ISBN

978-83-7775-541-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004642292

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 545

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0