Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of the Slurry Application Method on Odour Emissions: A Pilot Study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Polish Journal of Environmental Studies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 29 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • odour emission
  • odour concentration
  • slurry application
  • trailing hose applicator
  • slurry spreading
Data udostępnienia online

21.10.2019

DOI

10.15244/pjoes/108514

URL

http://www.pjoes.com/The-effect-of-the-slurry-application-method-on-odour-emissions-pilot-study,108514,0,2.html

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]

Impact Factor

1,186 [Lista 2018]