Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rapid Navigation Function Control for Two-Wheeled Mobile Robots

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Intelligent & Robotic Systems

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 93 | Numer: iss. 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mobile robot control
  • navigation function
  • set point control
  • obstacle avoidance
  • saddle point detection
Data udostępnienia online

14.06.2018

Strony (od-do)

687 - 697

DOI

10.1007/s10846-018-0879-4

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10846-018-0879-4.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,259