Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Koncepcja zastosowania metody FMEA do wspomagania działań prewencyjnych i proaktywnych w utrzymaniu ruchu

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • utrzymanie ruchu
  • działania prewencyjne i proaktywne
  • FMEA
Strony (od-do)

545 - 555

URL

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T2/2018_t2_545.pdf

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Zaprezentowany na

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji IZIP 2018, 25-27.02.2018, Zakopane, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0