Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Available Methods for Risk Assessment Dedicated to Unmanned Aerial Vehicles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 49 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • risk assessment
  • unmanned aerial vehicles
  • matrix method
Strony (od-do)

375 - 400

DOI

10.2478/jok-2019-0063

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/jok/49/3/article-p375.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20