Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Indoor positioning and orientation system for autonomous vehicles based on RFID technology

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 659

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

012059-1 - 012059-13

DOI

10.1088/1757-899X/659/1/012059

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/659/1/012059/pdf

Uwagi

Article 012059

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5