Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Hybrid 6D Object Pose Estimation from the RGB Image

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Object Pose Estimation
  • Convolutional Neural Networks
  • Deep Learning in Robotics
Strony (od-do)

541 - 549

DOI

10.5220/0007933105410549

URL

https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=a9Whxcx7c6g=&t=1

Książka

Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics : ICINCO 2019. Volume 1

Zaprezentowany na

16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 29-31.07.2019, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / rozdział

5