Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Dominik Belter

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

dominik.belter@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 09

ORCID

0000-0003-3002-9747

ResearcherID

E-9623-2012

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=3XvUbbMAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (32)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)