Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Badania i analiza wybranych lamp LED z gwintem E27 w zakresie generowania odkształceń harmonicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Research and analysis of selected LED lamps with E27 base in the field of harmonic distortion

Year of publication

2019

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2019 | Journal number: Issue 97

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dioda elektroluminescencyjna
  • jakość energii elektrycznej
  • lampa LED
  • współczynnik THD
  • wyższe harmoniczne
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań czterech kompaktowych lamp LED z trzonkiem E27. Zbadano parametry jakości energii elektrycznej w obwodzie zasilającym diodowe źródło światła. Szczególną uwagę zwrócono na wyższe harmoniczne prądu oraz współczynnik zawartości wyższych harmonicznych. Omówiono zagrożenia jakie mogą wynikać ze stosowania dużej liczby elektroluminescencyjnych źródeł światła. Przytoczono również wymagania normy PN-EN 61000-3-2 dla oświetlenia LED w zakresie harmonicznych prądu. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań poszczególnych lamp LED z wymogami normy.

EN The article presents the results of testing of four compact LED lamps with the E27 base. Power quality parameters were subject to the testing in the circuit which powered the LED light sources. Particular attention was paid to higher harmonics of current and the total harmonic distortion. The obtained testing results for the respective LED lamps were analyzed in comparison with the requirements of the IEC 61000-3-2 standard. Also has been presented the way to make lower THDI ratio in the lighting system where work this same LED lamps with E27 base. Additionally has been plotted the characteristics of THDI in the relation to the active power cooperating LED lamps.

Pages (from - to)

87 - 96

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.97.0008

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.