Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania i analiza wybranych lamp LED z gwintem E27 w zakresie generowania odkształceń harmonicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Research and analysis of selected LED lamps with E27 base in the field of harmonic distortion

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 97

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dioda elektroluminescencyjna
  • jakość energii elektrycznej
  • lampa LED
  • współczynnik THD
  • wyższe harmoniczne
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono wyniki badań czterech kompaktowych lamp LED z trzonkiem E27. Zbadano parametry jakości energii elektrycznej w obwodzie zasilającym diodowe źródło światła. Szczególną uwagę zwrócono na wyższe harmoniczne prądu oraz współczynnik zawartości wyższych harmonicznych. Omówiono zagrożenia jakie mogą wynikać ze stosowania dużej liczby elektroluminescencyjnych źródeł światła. Przytoczono również wymagania normy PN-EN 61000-3-2 dla oświetlenia LED w zakresie harmonicznych prądu. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań poszczególnych lamp LED z wymogami normy.

EN The article presents the results of testing of four compact LED lamps with the E27 base. Power quality parameters were subject to the testing in the circuit which powered the LED light sources. Particular attention was paid to higher harmonics of current and the total harmonic distortion. The obtained testing results for the respective LED lamps were analyzed in comparison with the requirements of the IEC 61000-3-2 standard. Also has been presented the way to make lower THDI ratio in the lighting system where work this same LED lamps with E27 base. Additionally has been plotted the characteristics of THDI in the relation to the active power cooperating LED lamps.

Strony (od-do)

87 - 96

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.97.0008

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5