Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Multiwibrator astabilny jako przykład układu tranzystorowego ze sprzężeniem zwrotnym w nauczaniu podstaw elektroniki

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Astable multivibrator as an example of transistor circuit with feedback for teaching the basics of electronics

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019 | Tom: R. 95 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nauczanie elektroniki
  • multiwibrator astabilny
  • tranzystor bipolarny
Strony (od-do)

121 - 124

DOI

10.15199/48.2019.10.27

URL

http://pe.org.pl/articles/2019/10/27.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0