Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Pawłowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

pawel.pawlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 34

ORCID

0000-0001-5373-5148

ResearcherID

L-4951-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=9Ncr6McAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (21)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)