Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The influence of molecular clusters on lubricating film formation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lubricant
  • lubrication
  • lubrication additives
  • lubricating film formation
  • molecular cluster
Strony (od-do)

927 - 938

URL

https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2018/data/papers/7154.pdf

Książka

Proceedings of the 6th International Conference on Integrity-Reliability-Failure IRF 2018 (Lisbon/Portugal, 22-26 July 2018)

Zaprezentowany na

6th International Conference on Integrity-Reliability-Failure IRF 2018, 22-26.07.2018, Lisbon, Portugal

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Publikacja indeksowana w

WoS (15)