Processing may take a few seconds...

Article


Title

Environmental Evaluation of technical objects - example

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Środowiskowa ocena obiektów technicznych - przykład

Year of publication

2019

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 71 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • evaluation
  • technical objects
  • environmental issues
  • example
Abstract

EN Environmental evaluation of technical objects has created the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of objects. In this series of papers the main task is to present the methodology encompassing the whole life cycle of the objects, with the special attention on environmental issues and its application to environmental evaluation of real objects. In paper there are presented the choice and description of technical objects used to show the possibility of practical application of above mentioned methodology. Next the results of environmental valuation of chosen machines are shown and, at the end, some hints for designers are presented.

PL Środowiskowa ocena obiektów technicznych spowodowała potrzebę powstania metod służących jej realizacji. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, specjalna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów. W serii artykułów postawiono sobie za cel przedstawienie metodologii oceny obejmującej cały cykl istnienia, specjalną uwagę kierując na aspekty środowiskowe i jej zastosowanie do oceny środowiskowej rzeczywistych obiektów. W tekście przedstawiono wybór i opis obiektów badań i zaprezentowano możliwości praktycznego zastosowania wspomnianej wyżej metodologii. Następnie opisano rezultaty środowiskowej oceny wybranych maszyn i wskazano praktyczne rady dla konstruktorów.

Pages (from - to)

53 - 67

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.71.1.05

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.