Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Advantages and limitations of an α-plasticity model for sand

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Acta Geotechnica

Rocznik: 2019 | Tom: in press | Numer: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

13.10.2019

DOI

10.1007/s11440-019-00877-9

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11440-019-00877-9

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,247 [Lista 2018]