Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Improvement maintenance processes through CMMS system - case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance management
  • CMMS
  • RFID
Strony (od-do)

195 - 200

Książka

Proceedings of the 2017 International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2017)

Zaprezentowany na

4th International Conference on Management Science and Management Innovation, 23-25.06.2017, Suzhou, China

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20