Processing may take a few seconds...

Book


Title

Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019

Year of publication

2019

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2019

Number of pages

148

ISBN

978-83-916087-9-1

Chapters
Analiza procesu destylacji rozkładowej pofermentu w aspekcie produktów gazowych, płynnych i stałych konwersji termicznej (p. 21-22)
Ekstrakcja jonów metali z kwaśnych roztworów chlorkowo-siarczanowych (p. 25-26)
Optymalizacja procesu separacji kwasu α-ketoglutarowego metodą elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (p. 27-28)
Zastosowanie bioreaktorów enzymatycznych (p. 29-30)
Rafinacja mieszaniny poreakcyjnej w technologii otrzymywania chelatu Fe(III)HBED (p. 31-32)
Weryfikacja metod obliczania oporów przepływu mieszanin dwufazowych gaz – ciecz (p. 33-34)
Wytwarzanie mieszanin w mieszalniku hydraulicznym (p. 35-36)
Realizacja projektu procesowego na przykładzie instalacji do rozdzielania mieszaniny ABE (p. 37-38)
Zastosowanie koncepcji Internetu rzeczy w realizacji systemu e-health monitorującym aerozoloterapię (p. 39-40)
Modyfikowane tlenkowe katalizatory glinowo-magnezowe w procesie oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (p. 43-44)
Zastosowanie elektrody optycznej w analizie wymiany masy w mieszalnikach mechanicznych (p. 45-46)
Biodegradacja farmaceutyków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych metodą osadu czynnego (p. 47-48)
Porównanie pracy mieszadeł szybkoobrotowych HE-3 oraz HE-3X w procesie wytwarzania mieszaniny ciecz-ciało stałe (p. 49-50)
Wytwarzanie mieszanin w zbiornikach z elementami zaburzającymi (p. 51-52)
Zastosowanie reaktora o współosiowym przepływie gazów do otrzymywania nanocząstek tlenku tytanu(IV) o określonych właściwościach strukturalnych (p. 53-54)
Wytwarzanie mieszanin ciecz-ciecz w aparatach o różnej konstrukcji (p. 55-56)
Wpływ skręcenia łopatki na efektywność hydrauliczną mieszadła turbinowego (p. 61-62)
Analiza wpływu konstrukcji komory wirowej rozpylacza na proces rozpylania cieczy (p. 63-64)
Ocena wpływu pH oraz temperatury na aktywność układu biokatalitycznego ZrO2∙SiO2/enzym (p. 65-66)
Rozpylanie wodnych roztworów Na-CMC w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym (p. 71-72)
Zmodyfikowana metoda złoża ruchomego w oczyszczaniu ścieków z przemysłu farmaceutycznego (p. 73-74)
Homogenizacja emulsji o/w przy użyciu membran dynamicznych (p. 75-76)
Analiza separacji stałych zanieczyszczeń frakcji lekkiej w zależności od lepkości fazy ciągłej w zmodyfikowanych osadnikach wirowych (p. 83-84)
Pęcherzykowo-wirowe rozpylanie cieczy z mieszaniem statycznym (p. 87-88)
Analiza możliwości modyfikacji procesu fermentacji wywaru gorzelnianego poprzez stosowanie kosubstratów celowych oraz poprzez przetworzenie termiczne (p. 89-90)
Regulatory przepływu – konstrukcje, badania i zastosowanie (p. 91-92)
Chelat mikroelementowy Fe(III)5M-HBED (p. 95-96)
Wpływ konstrukcji elektrod na ich aktywność w procesie utleniania zanieczyszczeń organicznych (p. 109-110)
Przepływ mieszanin roztworów hydroksypropylometylocelulozy i poli(tlenku etylenu) przez złoże cząstek kulistych (p. 111-112)
Intensyfikacja wymiany ciepła podczas przepływ roztworów związków powierzchniowo czynnych (p. 113-114)
Zastosowanie chromatografii preparatywnej w procesie oczyszczania erytrytolu z roztworów pofermentacyjnych (p. 115-116)
Zużyte katalizatory samochodowe jako wtórne źródło metali (p. 117-118)
Otrzymywanie oraz praktyczne wykorzystanie cząstek sferycznych (p. 125-126)
Analiza i modelowanie procesu wydzielania metali z fazy wodnej w układzie pseudoemulsyjnym z zastosowaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber (p. 127-128)
Nasycanie materiałów biologicznych z wykorzystaniem ultradźwięków – retencja kwasu askorbinowego po suszeniu (p. 129-130)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z płynu pofermentacyjnego w sekwencyjnym układzie membranowym (p. 131-132)
Leaching of metals from e-waste in a system containing ionic liquid (p. 135-136)
Wpływ gliceryny na właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy (p. 137-138)
Wpływ pH na straty ciśnienia podczas przepływu wodnych roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA w rurze prostej (p. 139-140)
Influence of annealing on structure and corrosion resistance of Duplex and Super Duplex stainless steel (p. 141-142)
Zastosowanie modelu Morisona do opisu mieszania nieustalonego (p. 143-144)
Conference

PAIC 2019, 16-17.09.2019, Zaniemyśl, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.