Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena wpływu pH oraz temperatury na aktywność układu biokatalitycznego ZrO2∙SiO2/enzym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

65 - 66

Book

Drugie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC 2019 : recenzowane materiały konferencyjne : Zaniemyśl, 16-17 września 2019

Presented on

PAIC 2019, 16-17.09.2019, Zaniemyśl, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0