Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Emerging trends on optimization and control under uncertainty in transportation and construction - editorial

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Mathematical Problems in Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 2019

Typ artykułu

artykuł wstępny

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

18.04.2019

Strony (od-do)

2734157 -1 - 2734157 -2

DOI

10.1155/2019/2734157

Uwagi

Article number: 2734157

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania