Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Gerhard Weber

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

gerhard.weber@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 97

ORCID

0000-0003-0849-7771

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (49)

Rozdziały (5)

Książki (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (5)