Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Gerhard Weber

ORCID

0000-0003-0849-7771

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%