Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Gerhard Weber

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

gerhard.weber@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 97

ORCID

0000-0003-0849-7771

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%