Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ lepkości kinematycznej środka smarnego na widmo drgań łożysk stożkowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

25 - 25

Książka

WibroTech 2019 : XX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, XV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych, Kraków - Zawiercie, 14-15 listopada 2019

Zaprezentowany na

XX Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, XV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych (WibroTech 2019), 14-15.11.2019, Kraków - Zawiercie, Polska