Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Bartosz Jakubek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

bartosz.jakubek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 78

ORCID

0000-0002-3274-9206

ResearcherID

O-3677-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (17)

Raporty (10)