Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Perforation Tests of Aluminum Alloy Specimens for a Wide Range of Temperatures Using High-Performance Thermal Chamber - Experimental and Numerical Analysis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 491

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012027-1 - 012027-7

DOI

10.1088/1757-899X/491/1/012027

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/491/1/012027/pdf

Zaprezentowany na

4th International Conference on Mechanical and Aeronautical Engineering (ICMAE 2018), 13-16.12.2018, Bangkok, Thailand

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Publikacja indeksowana w

WoS