Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Reuse of Data Center Waste Heat in Nearby Neighborhoods: A Neural Networks-Based Prediction Model

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • data center
  • heat reuse
  • Computational Fluid Dynamics
  • prediction algorithm
  • neural networks
Data udostępnienia online

01.03.2019

Strony (od-do)

814-1 - 814-18

DOI

10.3390/en12050814

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/5/814/pdf

Uwagi

Article 814

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]