Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Radosław Górzeński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

radoslaw.gorzenski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 68

ORCID

0000-0001-6350-0449

ResearcherID

K-9997-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (13)

Rozprawa doktorska