Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ammonia emission from livestock production in Poland and its regional diversity, in the years 2005–2017

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Environmental Protection

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 45 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mitigation
  • livestock production
  • ammonia emission
Strony (od-do)

114 - 121

DOI

10.24425/aep.2019.130247

URL

http://journals.pan.pl/aep/124828

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,689 [Lista 2018]