Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Employer branding in the staffing process

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • employer branding
  • recruitment
  • selection
  • staffing process
  • good practices.
Strony (od-do)

223 - 239

Książka

Network, innovation, and competence-based economy

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

rozdział w monografii naukowej

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20