Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agata Branowska

PBN ID

2339285

ResearcherID

N-4994-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Indeksowane w WoS