Processing may take a few seconds...

Book


Title

Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Durable repair methods in buildings and constructions

Year of publication

2010

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Date of publication

2010

Number of pages

369

ISBN

978-83-7125-196-2

Catalog

xx002154341

Chapters
Ochrona i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 (p. 31-45)
Zastosowanie rozkładu Gumbela w zagadnieniach trwałości obiektów budowlanych (p. 74-90)
Wzmocnienie sklepienia krzyżowo-żebrowego za pomocą powłoki żelbetowej wykonanej metodą suchą betonu natryskowego (p. 103-127)
Wpływ pożaru na trwałość konstrukcji stalowych - naprawa (p. 144-156)
Trwałe rozwiązania torowisk w infrastrukturze miejskiej (p. 167-195)
Uszkodzenia tynków wewnętrznych wykonywanych na żelbetowych ścianach ramowych z wypełnieniem (p. 196-203)
Uszkodzenia dwukomorowego zbiornika na wody opadowe i sposób jego naprawy (p. 217-241)
Wzmacnianie taśmami węglowymi belek żelbetowych przy różnych poziomach obciążenia (p. 295-307)
Niewłaściwa jakość prefabrykatów jako przyczyna wystąpienia stanu awaryjnego żelbetowych i sprężonych płyt kanałowych (p. 308-338)
Hydrofobizacja wgłębna - nowa strategia poprawy trwałości konstrukcji betonowych (p. 339-351)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.