Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aspekty bezpieczeństwa przechowywania wodoru w przemyśle

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • magazynowanie wodoru
  • korozja wodorowa
  • eksploatacja
Pages (from - to)

15 - 25

Book

II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo Inżynierii Procesowej"

Presented on

II Ogólnopolska Konferencja Studencka "Bezpieczeństwo w Inżynierii Procesowej", 23-25.09.2019, Konopnica, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0