Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Mitkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

piotr.mitkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 34

ORCID

0000-0001-7475-7450

ResearcherID

M-1558-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=dqreLugAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (24)

Książki (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (52)

Recenzje prac dyplomowych (49)

Wyniki (1)