Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of the Ribs Parallel to Web on Warping and Load-Bearing Capacity of a Steel I-Beam

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2019 | Numer: nr 29 (4)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • warping
  • lateral-torsional buckling
  • endplates
  • ribs
  • bending
Strony (od-do)

141 - 148

DOI

10.2478/ceer-2019-0050

URL

https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=195545

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20