Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Enterprise competitiveness management in the theoretical approach

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konkurencyjność przedsiębiorstwa
  • podsystemy konkurencyjności
  • wymiary konkurencyjności
  • poziomy konkurencyjności
  • elementy konkurencyjności
Pages (from - to)

7 - 12

Book

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cześć IV - Ekonomia, Gospodarka i Państwo

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.