Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Added Value : interdiscyplinary spaces of education

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

192

ISBN

978-83-7775-568-6

Katalog

xx004781538

Rozdziały
Introduction (s. 5-6)
A walk between the lines : literature as an interdisciplinary space of architectural education (s. 9-16)
How is architecture presented in ilustrations in children's books (s. 17-28)
Drawing, painting and graphics as imagination shaping fafctors (s. 29-56)
Inspiration, interpretation, inerdisciplinary dialogue (s. 57-70)
Poznan - analysis of urban residual spaces (s. 71-96)
Art as added value in public space (s. 97-114)
Architecture from a different perspective (s. 115-124)
Educational space - acoustic and architectural issues (s. 125-140)
The image of polish modern architecture of the 1970s presented in films of that period : role of the media in architectural education (s. 141-148)
Use of virtual spaces in the process of architectural education : designing medical facilities (s. 149-160)
Added value in the context of military curtural heritage (s. 161-174)
Tools of ecological awareness (s. 175-192)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20