Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Possibility of using X-Ray Powder Diffraction, Infrared and Raman Spectroscopy in the Study of the Identification of Structural Polymorphs of Acetaminophen

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 76 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • acetaminophen
  • structural polymorphism
  • PXRD
  • FT-IR
  • Raman
Strony (od-do)

997 - 1004

DOI

10.32383/appdr/110690

URL

https://www.ptfarm.pl/download/8,8,14,23,7,23

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,456