Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Method of Estimating Kinematic Road Excitation with Use of Real Suspension Responses and Model

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Vibrations in Physical Systems

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • suspension
  • kinematic excitation
  • remote parameter control
  • simulation
  • PID controller
Strony (od-do)

2019214-1 - 2019214-10

URL

http://vibsys.put.poznan.pl/_journal/2019-30-2/articles/vibsys_2019214.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40