Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Multiple citeria evaluation of trams based on customers’ specifications (expectations) in selected countries

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2019 | Tom: 2019

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multiple criteria decision making/aiding (MCDM/A)
  • assessment of trams
  • public transportation
Zaprezentowany na

22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2019, 18-20.09.2019, Barcelona, Spain

Punktacja MNiSW / czasopismo

5