Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A meshless procedure for analysis of fluid flow and heat transfer in an internally finned square duct

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Heat and Mass Transfer

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 56 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

29.08.2019

Strony (od-do)

639 - 649

DOI

10.1007/s00231-019-02734-7

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00231-019-02734-7

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

1,867 [Lista 2019]