Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Accelerated weathering of polylactide-based composites filled with linseed cake : the influence of time and oil content within the filler

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Polymers

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 11 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • polylactide
  • bio-based composites
  • waste filler
  • accelerated weathering
Data udostępnienia online

12.09.2019

Strony (od-do)

1495-1 - 1495-21

DOI

10.3390/polym11091495

URL

https://www.mdpi.com/2073-4360/11/9/1495/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,164 [Lista 2018]