Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Wariant tytułu

EN Preparation and characterization of sodium alginate and poly(vinyl alcohol) hydrogels

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

141 - 145

Książka

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019

Punktacja MNiSW / rozdział

5