Processing may take a few seconds...

Book


Title

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo TEMPO s.c.

Date of publication

2019

Number of pages

318

ISBN

978-83-86520-24-4

Chapters
Jonożele z matrycą poliakrylową : synteza i zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych (p. 28-31)
Jonożele z matrycą tiol-en zawierające triazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach (p. 80-83)
Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach (p. 108-111)
Efekt kotwicowy : kopolimeryzacja z udziałem monofunkcjonalizowanego POSS (p. 112-115)
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego) (p. 141-145)
Otrzymywanie kompozytów polimerowych metodą stereolitografii (p. 296-299)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.