Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A new concept of surgical patch used in vascular surgery

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

02004-1 - 02004-5

DOI

10.1051/e3sconf/201912802004

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/54/e3sconf_icchmt2019_02004/e3sconf_icchmt2019_02004.html

Zaprezentowany na

XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2019), 3-6.09.2019, Rzym, Włochy

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5