Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Tworzenie „miejsc kompletnych” w procesie nauczania projektowania urbanistycznego zorientowanego na rozwiązywanie realnych problemów przestrzennych. Przykład działań podejmowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN The design of “complete places” in process of teaching of urban planning

Year of publication

2019

Published in

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Journal year: 2019 | Journal number: nr 45

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie miejsc kompletnych
  • planowanie uspołecznione
  • projektowanie włączające i zorientowane na problemie
EN
  • complete places visioning
  • participatory planning
  • collaborative and problem-based urban planning
Abstract

PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z projektowaniem „miejsc kompletnych” – rozumianych jako przyjazne i atrakcyjne społecznie przestrzenie publiczne. Podkreślono ważność włączania do procesu projektowego lokalnych społeczności, by opracowywane koncepcje projektowe w jak największym stopniu odpowiadały realnym potrzebom. W artykule ukazano ideę kreowania „miejsc kompletnych” stanowiącą element procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej i w ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Zaprezentowany przykład uczenia się opartego na współpracy przy rozwiązywaniu realnych problemów przestrzennych wydaje się przydatnym narzędziem służącym promowaniu idei planowania uspołecznionego oraz poprawy jakości przestrzeni wspólnej. Przedstawiony został przykład badawczy długotrwałej współpracy między instytutami akademickimi a gminą Tarnowo Podgórne, w rezultacie której powstaje kompleks obiektów wraz z otaczającą przestrzenią publiczną, którego celem jest integracja i budowanie wspólnoty obywatelskiej wśród lokalnej społeczności.

EN The paper presents selected issues related to the design of “complete places” – understood as friendly and socially attractive public spaces. The importance participatory planning and collaborative urban planning process is emphasized, because in Authors’ opinion that is the only way to elaborate spatial solutions meeting real social needs. The article presents the idea of complete places visioning which is an element of the didactic process carried out at the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology and as part of cooperation with the external environment. Presented example of a problem-based and collaborative learning seems to be a very useful tool for promoting the idea of socialized planning aiming at quality of public space improvement. There is presented a case study of long-term cooperation between academic institutes and the municipality of Tarnowo Podgórne. This cooperation turned out to be very successful thus it resulted in the erection of a complex of buildings of Civic Activation Centre in the middle of the village which is to integrate local community.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

123 - 139

DOI

10.14746/rrpr.2019.45.09

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/23015

Copyrights to the institution

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20

Ministry points / journal in years 2017-2021

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.