Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Zagrożenie epidemiczne nowym koronawirusem

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Epidemic threat with the new coronavirus

Year of publication

2020

Published in

Technologia Wody

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1 (69)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wirusy
  • koronawirus 2019-nCoV
  • Wuhan
  • Chiny
  • epidemia
EN
  • viruses
  • coronavirus 2019-nCoV
  • Wuhan
  • China
  • epidemic
Abstract

PL Wirus to mały czynnik zakaźny, który replikuje się tylko w żywych komórkach organizmu. Wirusy nie mają własnego metabolizmu i wymagają komórki gospodarza do wytwarzania nowych produktów. Dlatego nie mogą naturalnie rozmnażać się poza komórką gospodarza. Kompletna cząstka wirusa, zwana wirionem, składa się z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) otoczonego ochronną warstwą białka zwaną kapsydem. W grudniu 2019 roku nowatorski koronawirus (2019-nCoV) został rozpoznany w Wuhan w Chinach i spowodował ciężką chorobę i śmierć. Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (MERS-CoV) i Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to nowy szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Koronawirusy to wirusy RNA, które można podzielić na 4 rodzaje: alfa, beta, gamma i delta, z których wiadomo, że CoV alfa i beta zakażają ludzi. Objawy obejmują gorączkę, złe samopoczucie, suchy kaszel, duszność i zaburzenia oddechowe. Uważa się, że rozprzestrzenianie się osoby na człowieka występuje głównie poprzez kropelki oddechowe wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak rozprzestrzenianie się grypy i innych patogenów oddechowych. Od 31 grudnia 2019 r. do 9 lutego 2020 r. zgłoszono 37 609 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) i 815 zgonów. Liczba zakażonych na całym świecie rośnie z dnia na dzień.

EN A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses do not have their own metabolism, and require a host cell to make new products. They therefore cannot naturally reproduce outside a host cell. A complete virus particle, known as a virion, consists of nucleic acid (DNA or an RNA) surrounded by a protective coat of protein called a capsid. In December 2019 pathogenic novel coronavirus (2019-nCoV), was recognised with’s in Wuhan, China, and has caused serious illness and death. Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been previously identified in humans. Coronaviruses are RNA viruses that can be divided into 4 genera: alpha, beta, gamma and delta, of which alpha and beta CoVs are known to infect humans. Symptoms include fever, malaise, dry cough, shortness of breath and respiratory distress. Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other respiratory pathogens spread. Since 31 December 2019 and as of 9 February 2020, 37609 laboratory-confirmed cases of novel coronavirus (2019-nCoV) infection have been reported and 815 deaths. The number of infected worldwide is increasing day by daily.

Pages (from - to)

52 - 55

URL

https://technologia-wody.eu/tw/issue/view/73/showToc

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.